Một số file mẫu tạo Family trong Revit

Việc sử dụng đúng file mẫu tạo family giúp người dùng có thể quản lý các family một cách dễ dàng trong môi trường dự án. Đồng thời nếu ta hiểu và dùng đúng file sẽ giúp tạo family nhanh chóng và hiệu quả.
Sau đây tôi sẽ liệt kê một số kiểu file mẫu tạo Family thường dùng:

Metric Baluster.rft
Tạo các thanh đứng lan can
Metric Baluster-Panel.rft
Tạo các tấm Panel lan can (xen kẽ với các thanh đứng)
Metric Baluster-Post.rft
Tạo các trụ của lan can ở 2 đầu và góc
Metric Casework wall based.rft
Tạo các đồ vật (tủ, chạn…) gắn vào tường
Metric Column.rft
Tạo cột kiến trúc
Metric Curtain Panel Pattern Based.rft
Tạo các dạng bề mặt của hệ lưới trong Massing
Metric Curtain Wall Based.rft
Tạo modul profile cho curtain wall
Metric Detail Item line based.rft
Tạo chuỗi chi tiết theo 1 đoạn thẳng được vẽ ra
Metric Detail Item.rft
Tạo chi tiết (ký hiệu mái ngói trên mặt cắt, chi tiết cắt đố, gờ…)
Metric Door-Curtain Wall.rft
Tạo cửa đi trong vách kính
Metric Door.rft
Tạo cửa đi thường
Metric Entourage.rft
Tạo người, cây cối, xe cộ
Metric Furniture.rft
Tạo đồ nội thất
Metric Generic Model  floor faced.rft
Tạo đối tượng bất kỳ chỉ gắn lên sàn
Metric Generic Model  wall faced.rft
Tạo đối tượng bất kỳ chỉ gắn lên tường
Metric Generic Model.rft
Tạo đối tượng bất kỳ
Metric Lighting Fixture ceiling based.rft
Tạo đèn chỉ gắn vào tường
Metric Mechanical Equipment.rft
Tạo các trang thiết bị điện
Metric Parking.rft
Tạo nơi đỗ xe
Metric Planting.rft
Tạo cây cối
Metric Plumbing Fixture.rft
Tạo hệ thống ống nước
Metric Profile.rft
Tạo các biên dạng 2D
Metric Profile Mullion.rft
Tạo biên dạng cho đố cửa
Metric Profile Rail.rft
Tạo biên dạng cho tay vịn lan can
Metric Profile-Stair Noising.rft
Tạo biên dạng cho mũi bậc
Metric Rebar Shape Template.rft
Tạo các loại hình dạng thép
Metric Structure Column.rft
Tạo cột kết cấu
Metric Structural Foundation.rft
Tạo móng kết cấu
Metric Structural Framing-Beams and Braces.rft
Tạo dầm, giằng kết cấu
Metric Structural Truss.rft
Tạo dàn kết cấu
Metric Window-Curtain Wall.rft
Tạo cửa sổ cho vách kính
Metric Window.rft
Tạo cửa sổ thường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét