LOD Classification trong BIM

-Level of Development Specification for Buiding Information Models-

Là một tài liệu tham khảo giúp các đơn vị liên quan trong ngành công nghiệp xây dựng (AEC Industry) xác định rõ mức độ tạo lập mô hình thông tin công trình (BIM models) ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình thiết kế và xây dựng.


  • LOD 100: trong giai đoạn kiểm soát xung đột (Clash Detection)
  • LOD 200: trong giai đoạn kiểm soát khối lượng (Quantity Take-off)
  • LOD 300: trong giai đoạn mô phỏng xây dựng (Construction Simulation)
  • LOD 400: trong giai đoạn quản lý cơ sở hạ tầng (Facility Management)
  • LOD 500: trong giai đoạn thể hiện bản vẽ thi công (Shop Drawing)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét