Tự học Dynamo

Dynamo là một phần mềm phục vụ lập trình thị giác (Visual Programming) mã nguồn mở, trợ giúp đắc lực cho người thiết kế. Phần mềm có thể được cài đặt thêm vào các phần mềm như Revit, Vasari, Inventor..., xem như là một Plug-in.Tôi xin giới thiệu một số video Dynamo tới người dùng:


Ngoài việc sử dụng Revit như một công cụ quản lý thiết kế, chúng ta có thể kết hợp sử dụng Dynamo để tự động hóa và tăng hiệu quả công việc.