About me

"Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường."

Gv.Ths. Nguyễn Mạnh Tuấn

Email: tuannm@nuce.edu.vn
Phone: 0973.663.103
---
Đơn vị công tác

1. Trường Đại học Xây dựng (www.nuce.edu.vn)
    Giảng viên, Bộ môn Tin học Xây dựng.
    Môn học: Tin học đại cương, Ứng dụng tin học trong thiết kế, Chuyên đề tin học.
    Thời gian: từ 8/2013 - nay

2. Viện Tin học Xây dựng (www.rdsic.edu.vn)
    Giảng dạy các môn Autodesk Revit, Navisworks, Dynamo, Autocad.
    Thời gian: từ 1/2014 - nay

3. Cộng tác BIM tại công ty T&T Design Company (www.ttdesignco.com)
    Thời gian: từ 12/2016 - nay

4. BIM Intern Engineering tại công ty Turner Việt Nam (www.turnerconstruction.com)
    Thời gian: từ 7/2016 - 10/2016

---
Bằng cấp


1. Kỹ sư công trình, ngành Tin học Xây dựng, Đại học Xây dựng, 2008-2013

2. Thạc sỹ, ngành Xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp, Đại học Xây dựng, 2014-2016

---
Kỹ năng mềm

1. Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh: giao tiếp thành thạo
2. Tin học
  • Autodesk Revit, Navisworks Manage, Dynamo, Autocad
  • Sap 2000, Etabs, Office
  • Matlab, VB.net
3. Khác
  • Thuyết trình, làm việc nhóm
---
Sở thích

1. Du lịch, tham gia các clb tiếng Anh

2. Thể thao: võ thuật, gym

Let's keep in touch !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét