Cấu hình máy tính tối thiểu cho Revit


Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2017

  • Windows 7 SP1 64bit, Win 8.1 64bit, Win 10 64bit
  • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
  • 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên)
  • 5GB ổ đĩa trống
  • Internet Explorer 7.0 trở lên

  Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2015, 2016

   • Windows 7 SP1 64bit, Win 8.0, 8.1 64bit
   • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
   • 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên), 2G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ.
   • 5GB ổ đĩa trống
   • Internet Explorer 7.0 trở lên

   Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2014

   • Windows 7 32bit
   • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
   • 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên), 2G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ.
   • 5GB ổ đĩa trống
   • Internet Explorer 7.0 trở lên

   Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2013

   • Windows 7 32bit, WinXP SP2 trở lên
   • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
   • 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên), 2G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ.
   • 5GB ổ đĩa trống
   • Internet Explorer 7.0 trở lên

   Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2011, 2012

   • Windows 7 32bit, Vista 32bit (SP2 trở lên), WinXP SP2 trở lên
   • Với Win7 và Vista: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ dual core processor, với WinXP: Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual core, 1.6 GHz trở lên
   • 3G RAM( 1G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ, render vừa).
   • 5GB ổ đĩa trống
   • Internet Explorer 7.0 trở lên

   Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2010

   • Vista 32bit (SP1 trở lên), WinXP SP1, SP2 trở lên
   • Intel® Pentium® 4 1.4 GHz
   • 3G RAM( 1G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ, render vừa).
   • 5GB ổ đĩa trống
   • Internet Explorer 6.0

   Bộ phần mềm Building Design Suit Ultimate

   • AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP
   • Autodesk Showcase, AutoCAD Raster Design, Autodesk ReCap
   • Autodesk Revit
   • Autodesk 3ds Max
   • Autodesk Navisworks Simulate, Naviswork Manage
   • Autodesk Inventor
   • Autodesk Robot Structural Analysis Professional

   Các dịch vụ Subscription

   • A360
   • Rendering in A360
   • Remote
   • Autodesk Green Building Studio
   • Energy Analysis for Autodesk Revit
   • Structural Analysis for Autodesk Revit
   • Lighting Analysis for Autodesk Revit
   • Autodesk InfraWorks 360 LT

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét